CFD výpočty

Popis

Proudění tekutin může mít podstatný vliv na mnoho provozních parametrů jako jsou tlakové ztráty, účinnost, bezpečnost, opotřebení atd. Proto je důležité vědět jaký je tento vliv a jaký to má dopad v konkrétních případech. Znalost charakteru proudění nám umožňuje minimalizovat negativní vlivy proudění tekutin a zlepšit tak provozní parametry.

Existují dvě základní metody řešení:

  • Experimentální, což je často velmi časově i finančně nákladné a zároveň u složitých fyzikálních jevů a velkých zařízení nerealizovatelné.
  • CFD simulace (matematicko-fyzikální numerické řešení proudění tekutin), která umožňuje řešit problematiku proudění většinou v kratším čase, s nižšími náklady, v reálném měřítku a hlavně komplexně.

Výhody

  • Pomocí CFD můžeme tedy snížit náklady nejenom při vývoji, ale hlavně v provozu.
  • Pomocí CFD jsme schopni v IKN zvýšit účinnost, bezpečnost, kvalitu a snížit negativní dopady zařízení na životní prostředí. A to nejen u nových, ale i u starých rekonstruovaných zařízení.
CFD výpočty

Fluidizace vrstvy slinku

CFD výpočty

Teplotní pole cyklonu

CFD výpočty

Proudnice vzduchu v žárové hlavě

CFD výpočty

Trajektorie suroviny v KKN

CFD výpočty

Teplotní pole v KKN

CFD výpočty

Teplota materiálu v sušiči

CFD výpočty

Teplota stěn bubnového sušiče

CFD výpočty

Granulace