Zásady ochrany soukromí

Ochranu údajů bereme vážně

Ochrana soukromí při zpracovávání vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery automaticky ukládají IP vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, ze kterých nás navštěvujete, stránky, které navštívíte, když jste na naší webové stránce, stejně jako datum a trvání návštěvy. Tyto informace jsou nezbytné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Žádné osobní vyhodnocení těchto údajů není provedeno.

Pokud nám pošlete údaje prostřednictvím kontaktního formuláře, tato data jsou uložena na našich serverech jako součást procesu zálohování dat. Vaše údaje budou používány pouze pro zpracování Vaší žádosti. S Vašimi údaji bude samozřejmě nakládáno s nejvyšší opatrností. Neposkytujeme žádné informace třetím osobám.

Zodpovědná strana:

IKN Czech s.r.o.

Kojetínská 3186/79

Přerov I – Město

750 02 Přerov

Czech Republic

Telefon: +420 581 233 403

obchod@ikn.eu

www.iknczech.cz

 

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o vaší osobě. Zahrnují vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu. Nemusíte zveřejňovat žádné vaše osobní údaje, abyste mohli navštívit naši internetovou stránku. V některých případech potřebujeme vaše jméno a adresu, případně další informace, abychom vám mohli nabídnout požadovanou službu.

Totéž platí, pokud vám na vyžádání poskytneme informační materiály nebo odpovíme na vaše dotazy. V takových případech vás vždy upozorníme. Dále ukládáme pouze data, která nám byla zaslána buď automaticky, nebo dobrovolně.

Používáte-li některou z našich služeb, obecně shromažďujeme pouze údaje, které jsou nezbytné pro to, abychom vám mohli tuto službu poskytnout. Můžeme vás požádat o další informace, ale i to je pouze na dobrovolné bázi. Kdykoli zpracováváme osobní údaje, činíme tak, abychom mohli poskytnout naši službu nebo sledovat naše obchodní cíle.

 

Automatické ukládání neosobních údajů

Při návštěvě našich internetových stránek ukládáme určité informace z administrativních a technických důvodů. Jedná se o: typ a verzi používaného prohlížeče, datum a čas přístupu a adresu IP.

Tato data jsou anonymní a používají se pouze pro statistické účely nebo pro zlepšení našich internetových a online služeb.

Tato anonymní data jsou pak uložena na zabezpečených systémech – odděleně od osobních údajů – a nemohou být přiřazena žádnému jednotlivci. To znamená, že vaše osobní údaje jsou vždy chráněny.

 

Cookies

Když navštívíte naše internetové stránky, můžeme ve vašem počítači ukládat informace ve formě souborů cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou přeneseny z internetového serveru do vašeho prohlížeče a uloženy na pevném disku. Právním základem pro použití cookies je článek 6 odst. 1 písm. a), b) nebo f) GDPR.

V tomto procesu je uložena pouze adresa internetového protokolu – avšak žádná další osobní data. Tyto informace, které jsou uloženy v cookies, nám umožňují vás automaticky rozpoznat při příštím návštěvě našeho webu, a tím usnadnit používání našich webových stránek.

Samozřejmě můžete také navštívit naše internetové stránky bez přijetí cookies. Pokud nechcete, aby byl váš počítač rozpoznán při příští návštěvě, můžete také odmítnout použití souborů cookies tím, že změníte nastavení prohlížeče na „Odmítnout cookies“. Informace o tom můžete zjistit v návodu k obsluze vašeho prohlížeče. Pokud však odmítnete použití souborů cookies, mohou se vyskytnout omezení týkající se používání některých oblastí našich internetových stránek.

 

Wordfence

Používáme Wordfence, abychom předešli podvodům a zlepšili bezpečnost našich webových stránek. Wordfence používá soubory cookies s názvem „wfvt“ a „wordfence“.

 

Google Analytics s funkcí Anonymisation

Používáme službu Google Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory uložené ve vašem počítači a v důsledku toho vám umožní analyzovat používání webu.

Informace generované těmito soubory cookies, jako je čas, místo a četnost navštívených webových stránek, včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny a uloženy společností Google ve Spojených státech.

Google Analytics používáme na našich webových stránkách s přídavkem „_gat._anonymizeIp“. V takovém případě je vaše adresa IP zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a proto je anonymní.

Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání našich stránek, sestavování přehledů o aktivitách na našich webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to zákon vyžaduje, nebo jestliže třetí strany tyto údaje zpracovávají v zastoupení společnosti Google.

Podle svých vlastních informací společnost Google za žádných okolností nebude s vaší IP adresou spojovat další data Google. Instalaci souborů cookies můžete zabránit výběrem příslušných nastavení v prohlížeči; upozorňujeme však, že v tomto případě je možné, že nebudete moci plně využívat všechny funkce našeho webu.

Společnost Google kromě toho nabízí pro všechny nejobvyklejší prohlížeče doplněk pro deaktivaci, který vám dává větší kontrolu nad údaji, které společnost Google shromažďuje o webových stránkách, které jste navštívili. Tento doplněk informuje JavaScript (ga. Js) o službě Google Analytics, že informace o návštěvě webových stránek by neměly být zasílány do služby Google Analytics. Nástroj pro deaktivaci prohlížeče Google Analytics však nebrání tomu, aby nám byly zasílány informace nebo jiné webové služby, které by mohly být používány. Další informace o instalaci doplňku prohlížeče naleznete v následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pokud jste odsouhlasili, že vaše historie prohlížeče webů a aplikací může být Google propojena s vaším účtem Google a že informace z vašeho účtu Google mohou být použity k personalizaci reklam, Google použije vaše údaje společně s daty Google Analytics k vytvoření seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem služba Google Analytics nejprve shromažďuje vaše ověřené ID Google na našich webových stránkách, které jsou propojeny s vaším účtem Google (tj. Osobními údaji). Služba Google Analytics poté dočasně propojí vaše ID s údaji Google Analytics, aby optimalizovala naše cílené skupiny.

Pokud s tímto nesouhlasíte, můžete tuto funkci vypnout pomocí odpovídajících nastavení v části Můj účet v účtu Google.

 

Google Maps

Tyto webové stránky používají Google Maps k zobrazení map a vytváření tras.

Mapy Google jsou provozovány společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Použitím Google Maps na této webové stránce souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním údajů, které jsou shromažďovány automaticky – stejně jako s vámi zadanými údaji – společností Google, jakýmkoli zástupcem nebo poskytovateli třetích stran.

Smluvní podmínky pro Google Maps naleznete zde:
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/

Zásady ochrany osobních údajů Google Maps naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=ZZ

 

Zabezpečení

Učinili jsme technické a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb pracující pro nás jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu dat.

Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou před odesláním šifrovány. To znamená, že vaše údaje nemohou být zneužívány třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření podléhají procesu neustálého zlepšování a naše zásady ochrany soukromí jsou neustále revidovány. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi.

 

Právní základ

Kontaktujte nás kdykoli, pokud chcete vědět, které osobní údaje ukládáme o vás, nebo chcete-li jej opravit nebo odstranit. Kromě toho máte právo omezit zpracování údajů (čl. 18 GDPR), právo na námitku proti takovému zpracování (čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů ( čl.20 GDPR). V těchto případech nás prosím kontaktujte přímo.

 

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany soukromí, pokud to bude nutné z důvodu nových technologií. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi. Pokud dojde k zásadním změnám v těchto zásadách ochrany soukromí, oznámíme to na našich webových stránkách.

Ohledně zásad ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost orgánu dozoru na ochranu údajů odpovědnému ve vaší zemi.