Inspekce nosných kruhů a radiálních kladek

K zajištění požadovaného chodu rotační pece (bubnu) je nezbytný přijatelný stav povrchů pracovních ploch nosných kruhů, radiálních kladek a také ložisek kladek.

Touto částí inspekce zjišťujeme:

  • Rozměry nosných kruhů a radiálních kladek
  • Vzájemné axiální pozice nosných kruhů a radiálních kladek
  • Průsvity
  • Míru opotřebení pracovních ploch kruhů a kladek
  • Axiální házení nosných kruhů
  • Stav uložení nosných kruhů, podložek atd.
  • Stav ložisek radiálních kladek – hřídel, pánev, mazání, teploty, chlazení atd.