Procesní výpočty

Technologicko-chemický servis – cementářská pecní linka a přidružené technologie

Výpočty a propočty, toky procesních plynů, provozně-procesní měření, materiálové či plynové tepelné bilance, audity, studie, návrhy, oponentury a návrhy alternativních řešení:

Suroviny / surovinová moučka

 • Dimenzování drtíren a předhomogenizačních skládek
 • Zhodnocení surovin, surovinové analýzy, studie, audity
 • Míchání komponent, výpočty míchacích matic dle zadání

Paliva ušlechtilá / alternativní / nestandardní

 • Zhodnocení paliv, přepočty vlastností paliv pro definované podmínky
 • Výpočet objemů nutného spalovacího vzduchu a spalin

Zhodnocení, výpočty, návrhy a konfigurace pecních linek, toky procesních plynů, materiálové/plynové tepelné bilance jak v jednotlivých separátních uzlech, tak i celých provozních celků:

 • Kalcinátory, kalcinační komory, výměník, otevřený či uzavřený okruh bypassu, SNCR, kondicionéry
 • Rotační pec, chladič slinku
 • Odprášení pecních plynů i chladiče slinku
 • Spalovací komory pro plyn, olej a uhlí
 • Přepočty a design procesních/odtahových/chladících ventilátorů
 • Sušárny a sušící linky, vstup sušících plynů / výstup odpadních plynů ze sušáren, odprášení okruhu
 • mlýnské okruhy (uzavřené, otevřené okruhy, kulové i vertikální mlýny)
 • Kompletní propočty celkových toků plynů či materiálů v cementárně

Kompletní posouzení chemismu pecní linky:

 • Bilance vstup-výstup klasických i novodobých cementářských škodlivin (alkalie, síra, chlor, těžké kovy)
 • Posouzení účinnosti a bilance škodlivin bypassu
 • Simulace koloběhu škodlivin v pecní lince, predikce čistoty slinku, horké moučky popř. bypassového prachu

Procesní výpočty jednotlivých provozních scénářů a variant dle zadání zákazníka:

 • Toky procesních plynů z vlastního procesu až do komína
 • Tvorba vlastních bilančních schémat procesů a detailní bilance v každém uzlu technologie
 • Další technologické výpočty fyzikálních i chemických procesů: chlazení / ohřevy, míchání / dělení toků plynů / materiálů
 • Snížení náročnosti inženýrských výpočtů a optimalizace nákladů díky aplikaci tepelně-technologického softwaru SPEC1®, vyvíjeného již 35 let v IKN/PSP Přerov.