Rotační bubny (rotační pece, sušiče, chladiče, a pod.)

 • části pláště pece – vstupní konce, podporové díly, výstupní konce
 • nosné kruhy
 • radiální kladky
 • axiální kladky
 • ozubené věnce
 • pastorky
 • těsnění – lamelové, grafitové, speciální
 • vnitřní vestavby
 • pancéřování / otěrové plechy
 • pera pro uchycení ozubeného věnce
 • vstupní a výstupní segmenty
 • pánve radiálních kladek
 • kulové podpěry
 • domky radiálních kladek
 • ustavovací zařízení
Rotační bubny

Pera věnce

Rotační bubny

Axiální kladka

Rotační bubny

Kotouč kladky

Rotační bubny

Pastorek s hřídelí

Rotační bubny

Pánev GS

Rotační bubny

Domek radiální kladky

Rotační bubny

Ložiskový domek

Rotační bubny

Radiální kladka

Rotační bubny

Kladka s hřídelí - repase

Rotační bubny

Radiální kladky

Rotační bubny

Podporový díl

Rotační bubny

Podporové díly sušičů

Rotační bubny

Lopatková vestavba