Rekonstrukce, modernizace

IKN vám může navrhnout úplnou nebo jen částečnou rekonstrukci vašeho výměníku. Celková rekonstrukce výměníků do stávající budovy se může rozdělit i na výměnu v několika fázích, po jednotlivých cyklónových stupních.

Nahrazením původní technologie za novou, s novým designem cyklonů, dosáhneme zlepšení těchto parametrů:

  • Lepší clinker factor
  • Menší tlaková ztráta za výměníkem
  • Minimální úsadové plochy pro nálepek
  • Lepší přestup tepla
  • Prodloužení doby zdržení paliva
Rekonstrukce, modernizace

Nový cyklon

Rekonstrukce, modernizace

Cyklon před rekonstrukcí

Rekonstrukce, modernizace

3D vizualizace nového cyklonu

Rekonstrukce, modernizace

Nový cyklon

Rekonstrukce, modernizace

Cyklon před rekonstrukcí

Rekonstrukce, modernizace

3D vizualizace nového cyklonu

Rekonstrukce, modernizace

Nová tříštící krabice

Rekonstrukce, modernizace

místo před rekonstrukcí

Rekonstrukce, modernizace

3D vizualizace nové tříštící krabice

Rekonstrukce, modernizace

Nový spodní kužel cyklonu a skluz suroviny

Rekonstrukce, modernizace

Kužel cyklonu před rekonstrukcí

Rekonstrukce, modernizace

3D vizualizace nového kužele cyklonu a skluzu

Rekonstrukce, modernizace

Nový cyklonový stupeň

Rekonstrukce, modernizace

Cyklonový stupeň před rekonstrukcí

Rekonstrukce, modernizace

3D vizualizace nového cyklonového stupně