Výměníky LUCY (Low Undepresure CYclones)

V moderní cementářské pecní lince je výměník s kalcinátorem důležitým prvkem k dosažení nízké tepelné spotřeby.  Jedním z měřítek pro každou pecní linku je efektivnost přenosu tepla v rámci systému. Řídicím ukazatelem pro spotřebu tepla moderního pecního systému je účinnost výměníku spolu s kalcinátorem. Teplo uvolněné z procesu hoření v rotační peci a kalcinátoru je přenášeno na surovinu při jejím průchodu paralelními toky plynů v cyklonových stupních. Přenos tepla závisí na optimální distribuci suroviny do stoupajícího potrubí a odtřídění z proudu plynů v moderních cyklonech
s nízkou tlakovou ztrátou. Každý cyklonový stupeň je utěsněn proti zpětnému proudění plynu přes skluz suroviny kývavou klapkou.

 

Cyklony

Jsou jedním ze základních stavebních prvků výměníku. Zajišťují odloučení co největšího podílu pevného materiálu ze vstupující směsi plynu a pevné frakce ze vstupního materiálu.

Spojovací kanály

Jsou dalším ze stavebních prvků výměníku.  Dochází v nich k přestupu tepla mezi horkými plyny a chladnější surovinovou moučkou.

Kalcinátory

Kalcinátory jsou další důležitou součástí výměníku. Zajištují předkalcinaci surovinové moučky před jejím vstupem do pece a slinováním.  Navrhujeme několik typů kalcinátorů, vždy optimálně k danému využití a požadovanému palivu. Trendem současné doby je použití až 100% alternativních paliv do výměníku (max. 80% celkově do linky v závislosti na kvalitě AP).

Bypass

K našim výměníkům jsme schopni dodat bypasový systém pro snížení koncentrace těkavých škodlivin (Cl-, Na2O, K2O, SO3) v horké moučce, které vznikají v důsledku využívání alternativních paliv.

Rekonstrukce

Jsme schopni zpracovat i nestandardní řešení s využitím stávajících komponent výměníků (typicky optimalizace spočívající ve zvýšení výkonu pomocí instalace nového kalcinátoru).