Plášť pece ovalita – pružná deformace

Pružná deformace neboli ovalita se vyskytuje v místech podporových dílů. Její měření nám umožňuje zjistit informaci
o velikosti mechanického zatížení do vyzdívky a pláště pece. Také nám umožňuje s předstihem provést zásahy potřebné k prodloužení životnosti vyzdívky a částí pece.

Ovalita je měřena během normálního provozu.

Měřením zjišťujeme:

  • Ovalitu na spodní a horní straně každého nosného kruhu
  • Prokluzy nosných kruhů
  • Diametrální vůli nosných kruhů