Plášť pece

Dutý válec ležící na 2 nebo 3 podporách ve sklonu 2 – 4 % a rotující kolem vlastní osy. Jednotlivé dopravní díly jsou
na stavbě svařeny. Hlavní části: vstupní část, podporové díly, výstupní část, zbývající jednoduché sekce s průlezy, zádržný kruh vyzdívky.
Všechny díly pláště pece jsou vhodné pro rekonstrukce i nové instalace.

Plášť pece – Vstupní část

Vstupní část pláště pece je ukončená teplotně odolnými litými segmenty. Segmenty prodlužují kužel pláště a společně
se zádržným kruhem jsou podporou pro uchycení vyzdívky. Vynášecí hrdlo přišroubované k plášti slouží k vynášení materiálu z těsnění zpět do pece.

Plášť pece – Podporový díl

Nosné kruhy jsou volně uloženy na podložkách umístěných na podporové sekci pláště a zajišťují přesné rozložení radiálních sil pláště. Radiální a axiální zarážky nebo axiální kruhy zajišťují, že podložky a nosný kruh zůstávají v přesně definované poloze. Nosný kruh může být výkovek nebo odlitek.

Plášť pece – Výstupní část

Výstupní část rotační pece funguje v náročném prostředí, ve kterém jsou nejvyšší teploty a působí chemické a abrazivní faktory. Dva typy žáruvzdorných segmentů jsou chlazeny vzduchem z chladícího prstence. Výstupní část s žárovou hlavou jsou utěsněny lamelovým či grafitovým těsněním.