Kariéra

V případě zájmu o pracovní místo nebo zařazení do naší databáze zašlete životopis v českém a anglickém jazyce na email: personalni@pspeng.cz.
Pokud budeme mít co nabídnout, pozveme vás k osobnímu setkání, kde probereme vaše dovednosti
a zkušenosti a představu o budoucím zaměstnání. Uvidíte se jak s vedením společnosti, tak s někým
z případných kolegů, kteří vám popíší, jaké úkoly by vás čekaly.

Pro výběrová řízení na inzerované pracovní pozice bude společnost  IKN Czech s.r.o., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování proběhne prostřednictvím zpracovatele, společnosti  PSP Real Estate s.r.o., IČO: 272 34 762, DIČ: CZ699000165, Kojetínská 3186/79,
Přerov I – Město, 750 02 Přerov, a jejích elektronických systémů. Odpovědí na inzerci poskytujete správci své osobní údaje za účelem možného dojednání pracovní smlouvy a to na dobu nezbytně nutnou
pro realizaci výběrového řízení.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte veškerá příslušná práva.

Další informace o zpracování osobních údajů poskytuje zpracovatel, společnost PSP Real Estate s.r.o. (personalni@pspeng.cz).