Osa pece

Neustavená osa pece vede k přetěžování a nadměrnému napětí v podporách, plášti a všech stěžejních částech pece. Osa pece je měřena během normálního provozu.

Měřením zjišťujeme tyto hodnoty a stavy:

  • Odchylku osy v horizontální a vertikální rovině
  • Pozici podporových radiálních kladek – sklon a vytočení
  • Axiální rovnováhu pece – správné nastavení tahu kladek jejich vytočením
  • Pozici axiální kladky vůči ose pece