Bubnové sušiče a chladiče

IKN Czech navrhuje a dodává kompletní sušící linky. V této oblasti stavíme na mnohaletých zkušenostech a desítkách realizací Přerovských strojíren, později PSP Engineering a nyní IKN Czech. V tomto období to je více jak 170 realizací
za více jak 60 let.

Naše sušící linky slouží zejména k sušení sypkých, zrnitých, nelepivých, nehořlavých a nevýbušných materiálů
jako je vápenec, rudy, písek, struska a různé druhy hlín.

Rozměry našich sušících bubnů se pohybují od průměru 1,0 do 4,4 m v délkách od 6 až od 34 m.

IKN Czech není jen výrobní firmou. Každý návrh sušící linky je zpracováván našimi procesními inženýry. K finální optimalizaci může být použit i náš software pro CFD simulaci.

Základním prvkem sušící linky je bubnová sušárna.  Na vstupní komoru sušárny je napojen zdroj tepla (obvykle spalovací komora). Vlhký materiál je skladován v silu a odtud je dopravován přes vážící dopravník do sušárny. Vysušený materiál je transportován ze sušárny do sila na suchý materiál. Sušící plyny jsou odtahovány přes filtr ventilátorem do komína.

Sušící médium

Sušícím médiem jsou obvykle horké spaliny vznikající ve spalovací komoře anebo horké plyny, které mohou být odebírány z cementářské pecní linky.  Ve spalovací komoře je možno spalovat zemní plyn, lehké topné oleje nebo uhlí.