Analýza profilu pláště pece – trvalá deformace

Analýzou pláště pece zjišťujeme různé typy deformací pláště, které mají negativní vliv na životnost vyzdívky
a jednotlivých částí pece.

Měření je prováděno bezkontaktním laserovým měřícím zařízením na mnoha místech rovnoměrně rozmístěných po celé délce pláště. Měření je prováděno během normálního provozu.

V každém měřeném místě zjišťujeme tyto hodnoty a stavy:

  • Excentricitu pláště
  • Házení pláště
  • Deformaci pláště (odchylku kruhovitosti)
  • Teplotní profil