Vestavby

Základní typy vestaveb

Pro správnou funkci sušení jsou velmi důležité vestavby zabudované uvnitř bubnu sušárny.  Vhodně a správně navržená vestavba podstatně ovlivňuje účinnost sušení tím, že rozprostírá sušený materiál rovnoměrně po celém průřezu bubnu sušárny. K optimalizaci druhu, tvaru a rozmístění sušáren jsou v IKN Czech používány CFD metody.

Podle druhu a vlastnosti materiálu (zrnitost, lepivost, abrazivost) dodáváme bubnové sušárny s těmito typy vestaveb:

  • Vestavbou lopatkovou
  • Vestavbou simplex
  • Vestavbou křížovou

Pro sušení velmi abrazivních materiálů je možno vnitřní povrch bubnu sušárny opatřit otěruvzdornými plechy tak, aby se zamezilo opotřebení pláště bubnu.