Základní díly sušáren

Většina bubnových sušičů vyvíjených a dodávaných firmou IKN Czech je klasického provedení, tzn. hlavními díly jsou:

  • Plášť – dutý válec opatřený uvnitř vestavbou sloužící k rozprostření materiálu rovnoměrně po celém průřezu bubnu sušárny.
  • Kladkové uložení – na základovém rámu většinou ukotveném v betonovém základě je umístěna dvojice radiálních kladek.
  • Pohon bubnu – zde je více možností. Nejčastěji používaný je pohon pomocí ozubeného věnce pevně uchyceného k plášti sušiče. Ozubený věnec je poháněn pastorkem.
  • Oba konce bubnu jsou vůči stacionárním dílům opatřeny těsněním. Většinou lamelovým.

Samozřejmostí je i možnost dodávek jen některých z výše jmenovaných dílů a jejich úprava dle specifických potřeb zákazníka.