Měření a ustavení rotačních zařízení

Úvod

Spolehlivost rotační pece závisí na správné geometrii pece a jejím ustavení. Změny způsobené sedáním betonových základů, nerovnoměrným opotřebením jednotlivých komponent či nevhodnými opravami vedou k přetížení jednotlivých částí pece. Toto může vyústit ve vážné poškození a následně ke ztrátě produkce.

IKN mechanická inspekce rotační pece toto riziko zmenšuje. Kombinuje výsledky různých měření, která jsou vyhodnocována zkušenými specialisty používající speciálně vyvinuté moderní metody a software. Výsledky analýzy jsou prezentovány zákazníkovi společně s návrhy na nápravu.

Kdy uvažovat o mechanické inspekci:

 • Vysoké teploty ložisek radiálních kladek
 • Praskliny na plášti
 • Deformace pláště
 • Nadměrný prokluz nosných kruhů
 • Nadměrné házení vstupu a výstupu
 • Zvedání se nosných kruhů nad radiální kladky
 • Sedání betonových základů
 • Problémy s vyzdívkou
 • Problémy s axiální kladkou
 • Vysoký nebo měnící se příkon pohonu
 • Vibrace pocházející od pohonu
 • Nestejnoměrné opotřebení nosných kruhů, radiálních a axiálních kladek
 • Před nebo po větších opravách (plášť, radiální kladky, broušení …)
 • … a jako součást preventivní údržby